Atgal

CV

Geriausias ateities pranašas yra praeitis. – Lordas Byron

Saulius Raslanas gimė 1961 m. gegužės 4 d. Vilniuje tarnautojų šeimoje. Tautybė – lietuvis. 1968 – 1971 m. mokėsi Bobėnų km. (Ignalinos raj.) pradinėje mokykloje. 1972 – 1979 m. mokėsi Vilniaus 35 vidurinėje mokykloje. 1979 – 1984 m. studijavo Vilniaus inžinerinio statybos instituto (VISI) Statybos fakultete, kurį 1984 m. baigė, įgydamas statybos inžinieriaus kvalifikaciją. 1984 – 1987 m. – VISI gelžbetoninių konstrukcijų katedros stažuotojas. 1987 – 1990 m. – VISI gelžbetoninių konstrukcijų katedros aspirantas. 1990 – 1992 m. – VISI konstrukcijų bandymo laboratorijos inžinierius. 1992 m. birželio 26 d. apginta technikos mokslų kandidato (daktaro) disertacija “Atskyrėjų formos ir apkrovimo būdo įtaka monolitinių betoninių sienų sandūrų standumui ir laikomąjai galiai”. 1992 – 1994 m. UAB “Revika” direktorius. 1994 m. Vilniaus technikos universiteto statybos technologijos ir menedžmento katedros vyr. asistentas. 1995 lapkričio 3 – gruodžio 22 d. stažavosi Danijos Horsenso aukštojoje statybos mokykloje. 1996 m. Statybos technologijos ir menedžmento katedros docentas. 1996 lapkričio 6 – 1997 balandžio 1 d. stažavosi Leipcigo aukštojoje technikos, ekonomikos ir kultūros mokykloje. Nuo 1998 m. sausio 19 d. iki 2000 m. liepos 32 d. ADB “Preventa” turto draudiminių įvykių sureguliavimo ekspertas. 1998 m. kovo 9 d. išlaikytas kvalifikacinis nekilnojamojo turto vertintojo egzaminas. 1999 m. paskirtas VGTU turto vertinimo mokslo centro direktoriumi. Nuo 2000 m. kvalifikacinės nekilnojamojo turto vertintojų (2 lygmuo) egzaminų komisijos narys. 2001 m. rugsėjo 1 d.  Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto katedros docentas. 2000 m. dalyvavo ES LEONARDO da Vinčio programos mobilumo projekte LT/mmEX/1/0080 “Nuotolinio (internetinio)  mokymo sistemos restrūktūrizavimas ir vystymas” ir keturias savaites stažavosi B. V. “Total Software 2000” įmonėje Olandijoje. 2001 08 27–09 25 stažuotė Bonos Vilhelmo Fridricho universitete, (finansavo H. Hertz fondas). Mokslinio darbo kryptys: nekilnojamojo turto apmokestinimas, nekilnojamojo turto vertinimas apmokestinimo atveju. 2001 m. dalyvavo ES LEONARDO da Vinčio programos mobilumo projekte LT/00/EX/1/0176 “Informacinės technologijos tarptautinėje distancinio mokymo studijų programoje” ir dvi savaites stažavosi DAC PLANET GmbH įmonėje. 2001 10 29–12 24 stažuotė Bonos Vilhelmo Fridricho universitete (finansavo DAAD fondas). Mokslinio darbo kryptis: nekilnojamojo turto vertinimas. 2002 02 01–05 01 stažuotė Bonos Vilhelmo Fridricho universitete, (finansavo H. Hertz fondas). Mokslinio darbo kryptys: nekilnojamojo turto apmokestinimas, nekilnojamojo turto vertinimas apmokestinimo atveju. 2002 m. dalyvavo ES LEONARDO da Vinčio programos mobilumo projekte LT/00/EX/1/0173 “VGTU nuotolinių studijų efektyvumo didinimas ir praplėtimas” ir keturias savaites stažavosi Napier universitete. Iki 2002 m žurnalo “Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas” atsakingasis sekretorius. Tarptautinio žurnalo “Property Management” (iki 2000 m. “Real Estate Valuation and Investment”) redakcinės kolegijos narys. Trijų doktorantų doktorantūros komiteto narys (2 jau apsigynė). 2003 06 22–06 29 mainų vizitas Bonos Vilhelmo Fridricho universitete pagal Socrates programą. 2003. 09. 25-26 d. 33 tarptautinio simpoziumo “Recent development in environmental protection”, (European Faculty of land use and development) Vilniuje organizacinio komiteto narys. Dalyvavimas  6 Framework programoje, prioritetas 6-1, “Eko-pastatų subalansuotos energetinės sistemos” projekte “Bringing Retrofit Innovation to Application in Public Buildings - BRITA in PuBs” (2004-2008). 2004 07 18–25 mainų vizitas Bonos Vilhelmo Fridricho universitete pagal Socrates programą. 2005 12 22  d. sėkmingai apginta habilitacijos procedūrai teikta mokslo darbų apžvalga “Nekilnojamojo turto vertinimo tyrimai”. 2006 04 30 – 2006 05 07 d. mainų vizitas Instituto Politécnico de Braganca (Portugalija) pagal Socrates programą. 2006 09 10-11 skaitytas pranešimas “Development of Market-Based Land Mass Appraisal Online System for Land Taxation” David C. Lincoln Fellowship simpoziume, įvykusiame Cambridge, Ma, JAV, o 2006 m. lapkričio 16–19 d. padarytas pranešimas „Рынок недвижимости в Литве и интеллектуальные системы“ Minske, Gudija. Nuo 2006-10-23 Saulius Raslanas rektoriaus įsakymu pervedamas dirbti pagrindinėms profesoriaus pareigoms. LR teisingumo ministro įsakymu 2008 vasario 27 d. Nr. 1R-97 Saulius Raslanas įrašomas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą – nekilnojamojo turto vertintojo ekspertizė. 2008 m. lapkričio 25 d. suteiktas socialinių mokslų profesoriaus pedagoginis vardas.

Dėstomos disciplinos: Nekilnojamojo turto vertinimo pagrindai (bakalaurams), Žemės bei pastatų vertinimas ir agentų veikla (magistrantams), Statinių bei verslo pastatų vertinimas (magistrantams), Nekilnojamojo turto agentų veikla (magistrantams), Nekilnojamojo turto plėtra (magistrantams), nekilnojamojo turto draudimas (magistrantams), Nekilnojamojo turto apmokestinimas (magistrantams).

Mokslinių interesų sritis: Nekilnojamojo turto vertinimas; Nekilnojamojo turto draudimas; Nekilnojamojo turto valdymas; Nekilnojamojo turto apmokestinimas; Nekilnojamojo turto tarpininkų veikla; Nekilnojamojo turto plėtra

Užsienio kalbos: vokiečių, anglų, rusų.

Užsienio Hobis: sportas, investavimo į nekilnojamąjį turtą knygų ir romanų vokiečių ir anglų kalba skaitymas, poilsis gamtoje, kalnų slidinėjimas, žvejyba.

 

Atgal