Atgal

Paslaugos

Patirtis – tai amžina gyvenimo mokykla. – J. V. Gėtė

EKSPERTIZĖS:

Nekilnojamojo turto vertinimo:

 

 • Nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymas pagal banko ieškinį atsakovui dėl bankroto bylos iškėlimo (ekspertizė 20)
 • Nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymas pagal ieškovo ieškinį atsakovams dėl tarp šalių sudarytos nekilnojamojo daikto pirkimo pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo (ekspertizė 19)
 • Bendrosios jungtinės šalių nuosavybės rinkos vertės nustatymas vykstant skyrybų procesui, pasidalijant nuosavybę (ekspertizės 18, 17, 14, 13, 11, 8, 6, 4)
 • Nekilnojamojo turto rinkos vertės sumažėjimo įvertinimas dėl pastatyto (planuojamo statyti) gretimame žemės sklype pastato, užstosiančio panoraminius vaizdus, pvz., Vilniuje į Gedimino pilį (kiti verčių tyrimai (1)
 • Retrospektyvus ir ekspertizės atlikimo metu nuosavybės rinkos ir likvidacinių verčių nustatymas sprendžiant turto padalijimo klausimą (ekspertizės 17, 10, 6, kiti verčių tyrimai 4, 5)
 • Nekilnojamojo turto rinkos vertės sumažėjimo nustatymas dėl gretimame sklype atliktų statinių rekonstrukcijos, viršijus  leistinus užstatymo tankį ir intensyvumą (kiti verčių tyrimai (9)
 • Retrospektyvinis nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymas jo pardavimo iš varžytinių metu (ekspertizės 15, 9)
 • Nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymas atidalijant bendrąją dalinę nuosavybę pagal ieškovo ieškinį (ekspertizė 16)
 • Pastatų retrospektyvinis rinkos vertės nustatymas prieš jų griūtį arba nugriovimą (kiti verčių tyrimai (4)
 • Retrospektyvus nuosavybės rinkos verčių ir ekspertizės atlikimo metu nustatymas, sprendžiant klausimą dėl kompensacijos už visuomenės poreikiams paimamą turtą (ekspertizė 7)
 • Vertintojų (ekspertų) atliktų nekilnojamojo turto įvertinimo ataskaitų analizė (recenzija) (ekspertizė 12, kiti verčių tyrimai 2, 3 )
 • Retrospektyvus nekilnojamojo turto rinkos verčių nustatymas sprendžiant mokestinius ginčus (ekspertizė 5)
 • Nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymas, siekiant skolos padengimo sutartį pripažinti negaliojančia (ekspertizė 3)
 • Nekilnojamojo turto paprastojo bei kapitalinio remonto įtakos jo rinkos vertei nustatymas, o taip pat ir šių remontų atkuriamosios vertės apskaičiavimas senesnėmis ir ekspertizės atlikimo metu galiojančiomis kainomis (ekspertizės 12, 1, kiti verčių tyrimai 6, 8, 10)
 • Pastato (gyvenamojo namo) baigtumo įtakos rinkos vertei nustatymas, kiemo statinių, augalų vertinimas (ekspertizė 6)
 • Daiktinės teisės suvaržymų, pvz., trečiojo asmens teisės gyventi iki gyvos galvos, įtakos nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatymas (kiti verčių tyrimai (11)
 • Kitos ekspertizės, kurioms reikalingos nekilnojamojo turto vadybos žinios

 

 

 

KITOS PASLAUGOS

Teismo ekspertizės yra pagrindinė veiklos kryptis. Pagal sutartis su klientais taip pat atliekamos šios paslaugos:

Kitos paslaugos susijusios su nekilnojamuoju turtu (taikinimas)


Atgal