Atgal

Atliktos teismo ekspertizės

 

Eil. Nr.

Teismas

Ekspertizės objektai (klausimai)

115

Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmai. Civilinė byla Nr. e2-10-3--/2022.

Kokia yra rinkos vertė ekspertizės atlikimo dienai nekilnojamojo turto, esančio ............. g. ..., Šilutėje: 0,1-- ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1----46--; pastato - gyvenamojo namo, unikalus Nr. 4400-20---97--; pastato - malkinės, unikalus Nr. 4400-39---40--?

114

Panevėžio apygardos teismas. Civilinė byla Nr. e2-124-----/2022.

Kokia yra žemiau nurodyto  nekilnojamojo turto rinkos vertė jo vertinimo dieną:

1.72/1804 dalių žemės sklypo, unikalus Nr. 2501-00---00--, ir 2111/56723 dalių gyvenamojo namo, unikalus Nr. 4400-18---77--, esančių Karklų g. --, Palangoje.

2. Gyvenamojo namo 1A2p, unikalus Nr. 3499-500—10--, ūkinio pastato 2I1ž, unikalus Nr. 3499-500-10--, ūkinio pastato 3I1p, unikalus Nr. 3499-500-10--, ūkinio pastato 4I1p, unikalus Nr. 3499-500-10--, 0,35 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 3475-000-01--, esančių Anykščių r., Kavarsko sen., ................... k.

3. Buto, kurio unikalus Nr. 2596-----0-90--:001-, esančio Kastyčio g. ........., Palangoje.

113

Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmai. Civilinė byla Nr. e2-15---3--/2022.

Kokia ------ ha žemės sklypo bendrojo ploto, kitos paskirties (naudojimo būdas -  komercinės paskirties objektų teritorijos, naudojimo pobūdis - prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos ir eksploatavimo), unikalus Nr. 4400-2----10--, esančio Marijampolės sav., Sasnavos sen., ............ k., adresu Kauno g. -----, rinkos vertė yra 2021-02-18 datai?

 

112

Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai. Administracinė byla Nr. eI3-6--------/2021 2021 m. gruodžio 21 d. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų nutartis administracinėje byloje Nr. eI3-6676-644/2021 pagal pareiškėjos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos pareiškimą atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „..............“ ir akcinei bendrovei Šiaulių bankas, tretieji suinteresuoti asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, ..................., dėl aktų teisėtumo patvirtinimo, leidimo atlikti veiksmus ir atlyginimo dydžio už žemės sklypus nustatymo.

Kokia buvo visuomenės poreikiams paimto 1,---- ha žemės sklypo, kadastro

Nr. 51--/0002:4--, adresu ........... g. 15, ............ k., Liubavo sen., Kalvarijos sav. ir jame buvusio turtinio komplekso:

 • nuotekų šalinimo tinklų – lietaus nuotekų tinklų, unikalus Nr. 4400-47---19--,
 • kitų inžinerinių statinių – stendo degalų rūšims ir kainoms nurodyti, unikalus Nr. 4400-47---19--);
 • nuotekų šalinimo tinklų – lietaus nuotekų tinklų, unikalus Nr. 4400-47---18--;
 • kitų inžinerinių statinių – aikštelės, unikalus Nr. 4400-54---35--;
 • nuotekų šalinimo tinklų – drenažo tinklų, unikalus Nr. 4400-47---18--;
 • nuotekų šalinimo tinklų – lietaus nuotekų tinklų, unikalus Nr. 4400-47---18--;
 • elektros tinklų, ryšių tinklų, medžių, vejos, vėliavų stiebų ir kt.

įskaitant žemės sklypo kadastro Nr. 51--/000-:44- ir jame buvusio turtinio komplekso pagerinimus, rinkos vertė 2021-03-17 (paėmimo visuomenės poreikiams metu), rinkos vertę nustatant vadovaujantis Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo 13 straipsnio 2 ir 3 dalimis?

Kokio dydžio kitus nuostolius patyrė UAB „...............“ dėl visuomenės poreikiams paimto 1,---- ha ploto žemės sklypo, kadastro Nr. 51--/000-:4--, adresu ........... g. --, .................. k., Liubavo sen., Kalvarijos sav., ir jame buvusio turtinio komplekso:

 • nuotekų šalinimo tinklų – lietaus nuotekų tinklų, unikalus Nr. 4400-47---19--,
 • kitų inžinerinių statinių – stendo degalų rūšims ir kainoms nurodyti, unikalus Nr. 4400-47---19--);
 • nuotekų šalinimo tinklų – lietaus nuotekų tinklų, unikalus Nr. 4400-47---18--;
 • kitų inžinerinių statinių – aikštelės, unikalus Nr. 4400-54---35--;
 • nuotekų šalinimo tinklų – drenažo tinklų, unikalus Nr. 4400-47---18--;
 • nuotekų šalinimo tinklų – lietaus nuotekų tinklų, unikalus Nr. 4400-47---18--;
 • elektros tinklų, ryšių tinklų, medžių, vejos, vėliavų stiebų ir kt.

iki žymos apie pradėtą žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą padarymo – 2019-12-09 nuostolių dydį nustatant vadovaujantis Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo 13 straipsnio 2 ir 3 dalimis?

111

Vilniaus apygardos teismas. Civilinė byla Nr. e2-788----/2022 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „..................“ ieškinį atsakovams ......................., trečiasis asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir turto sugrąžinimo.

Kokia buvo buto, unikalus Nr. 4400-2----81--:1--1, esančio Kupalos g. ---, Vilnius, ir buto, unikalus Nr. 4400-24---81--:19--, esančio Kupalos g. ----, Vilnius, rinkos vertė 2021-05-30 datai?

110

Vilniaus apygardos teismas. Civilinė byla Nr. e2-886----/2022 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „...................“ patikslintą ieškinį atsakovams ............................. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais.

1. Kokia buvo turto – 638/1220 dalies žemės sklypo, kurio bendras plotas 0,1220 ha (unikalus numeris 4400-17---09--, adresas J. Kupalos g., Vilniaus), 5/8 dalies pastato – gyvenamojo namo (unikalus numeris 4400-0-----42--, priklausantis Žemės sklypui), 5/8 dalies pastato – ūkio pastatas (unikalus numeris 1094-90---60--, priklausantis Žemės sklypui), 5/8 dalies pastato – ūkio pastato (unikalus numeris 1094-90---60--, priklausantis Žemės sklypui) bei 5/8 dalies kitų statinių (inžinerinių) – kiemo statinių (tvoros) (unikalus numeris 4400-05---44--, priklausantis Žemės sklypui) rinkos vertė 2010 m. balandžio 28 d.?

2. Kokia buvo turto – 879/1220 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-17---09--, esančio Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Kupalos g. --, 13/16 dalies pastato - Gyvenamojo namo, unikalus Nr. 4400-05---42--, esančio Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Kupalos g. --, 13/16 dalies pastato – Ūkio pastato, unikalus Nr. 1094-90---60--, esančio Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Kupalos g. --, 13/16 dalies pastato – Ūkio pastato, unikalus Nr. 1094-90---60--, esančio Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Kupalos g. -- bei 13/16 dalies kiemo statinių, unikalus Nr. 4400-05---44--, esančių Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Kupalos g. --, rinkos vertė 2021 m. liepos 13 d.?

109

Vilniaus apygardos teismas. Civilinė byla Nr. e2-858----/2021  pagal ieškovų ................. ieškinį atsakovams ........................ dėl 2013 m. rugpjūčio -- d. Vilniaus m. ---iame Notarų biure sudarytos nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo, neturtinės žalos ir nuostolių priteisimo.

Kokia yra žemės sklypo, unikalus numeris 4400-2-----80--, adresu: ............ g., Bukiškio k., Vilniaus r. ir jame esančio gyvenamojo namo, unikalus Nr.: 4400-2----66-- rinkos vertė ekspertizės atlikimo dieną, darant prielaidą, kad gyvenamasis namas neturi pamatų įrengimo trūkumų ir neturi dėl šios priežasties galėjusių atsirasti gyvenamojo namo trūkumų (sienų, lubų, grindų įtrūkimų, stogo konstrukcijų ir kitų trūkumų)?

108

Kauno apygardos teismas. Civilinė byla Nr. e2---3-2--/2022)

Kokiu mastu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-11-04 nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (su vėlesniais pakeitimais) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais nustatyti ūkinės veiklos draudimai ir ribojimai laikotarpyje nuo 2020 m. gruodžio 16 d. iki 2021 m. kovo 14 d. (įskaitytinai) paveikė nuomos naudingumą mažmeninės ir (arba) didmeninės prekybos naudojimui bei nuomos mokestį Logistikos centre, esančiame ..............kaime, .............. seniūnijoje, .............. savivaldybėje?

107

Vilniaus miesto apylinkės teismas. Civilinė byla Nr. e2-------/2021 pagal ieškovų ........... ieškinį atsakovams ...............dėl atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, trečiasis asmuo ..............

1. Kokia yra žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-2-----78--, esančio Molėtų pl. Vilniaus mieste, rinkos vertė vertinimo dieną? Kokia yra 1 aro rinkos vertė?

2. Kokia būtų --- kv. m ploto žemės sklypo, kurio  unikalus Nr. 4400----7-78--, dalies, Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekte – sprendinių brėžinyje pažymėtos Nr. 1 ir taškais 1, 2, 3, 32, 30, 1 rinkos vertė vertinimo dieną?

3. Kokia būtų --- kv. m ploto žemės sklypo, kurio  unikalus Nr. 4400----7-78--, dalies, Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekte – sprendinių brėžinyje pažymėtos Nr. 2 ir taškais 30, 32,31,28, 29, 30 rinkos vertė vertinimo dieną?

4. Kokia būtų ---- kv. m ploto žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-2----78--, dalies, Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekte –  sprendinių brėžinyje pažymėtos Nr. 3 ir taškais 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 15 rinkos vertė vertinimo dieną?

5. Kokia būtų ---- kv. m ploto žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 4400------78--, dalies, Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekte – sprendinių brėžinyje pažymėtos Nr. 4 ir taškais 3, 7, 8, 11, 13, 15, 23, 26, 28, 31 rinkos vertė vertinimo dieną?

6. Ar atidalinant pagal 201- m. vasario --d. matininko ............... sprendinių brėžinį, kiekvienos iš žemės sklypo dalių Nr. 1, 2, 3, 4 rinkos vertei turi reikšmę taikomi ir numatomi taikyti veiklos apribojimai (servitutai, specialiosios žemės naudojimo sąlygos); reljefo ypatumai (skardis); greta esantis statinys (vandens pralaida); objektų padėtis Molėtų plento atžvilgiu; esami privažiavimai; atidalinamos žemės dalies bendraturčių skaičius? Jei taip, kokį kiekvienos iš sklypo dalių vertės skirtumą skaitine išraiška sudaro nurodyti faktoriai? Ar yra kitų faktorių, turinčių įtakos kiekvienos iš sklypo dalių vertei?

106

Estijos prekybos ir pramonės rūmų arbitražo teismas (arbitražo byla Nr. 0------21)

Kokiu mastu Estijos Respublikos teritorijoje vyriausybės nustatyti draudimai ir ribojimai laikotarpyje nuo 2021 m. kovo 11 d. iki 2021 m. gegužės 2 d. (įskaitytinai) paveikė nuomos naudingumą mažmeninės ir (arba) didmeninės prekybos naudojimui bei nuomos mokestį šiuose 3 prekybos centruose?

105

Latvijos prekybos ir pramonės rūmų arbitražo teismas (arbitražo byla Nr. 2021/---)

Kokiu mastu Latvijos Respublikos nustatyti ūkinės veiklos draudimai ir ribojimai laikotarpyje nuo 2020 m. gruodžio 5 d iki 2021 m. balandžio 6 d. (įskaitytinai) paveikė nuomos naudingumą mažmeninės ir (arba) didmeninės prekybos naudojimui bei nuomos mokestį šiuose 4 prekybos centruose?

104

Vilniaus komercinio arbitražo teismas (arbitražo byla Nr. V-00--/2021e)

Kokiu mastu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-11-04 nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (su vėlesniais pakeitimais) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais nustatyti ūkinės veiklos draudimai ir ribojimai laikotarpyje nuo 2020 m. gruodžio 16 d. iki 2021 m. kovo 14 d. (įskaitytinai) paveikė nuomos naudingumą mažmeninės ir (arba) didmeninės prekybos naudojimui bei nuomos mokestį prekybos centruose, o taip pat kokiu mastu minėtais teisės aktais nustatyti ūkinės veiklos draudimai ir ribojimai laikotarpyje nuo 2020 m. gruodžio 16 d. iki 2021 m. kovo 14 d. (įskaitytinai) paveikė nuomos naudingumą mažmeninės ir (arba) didmeninės prekybos naudojimui bei nuomos mokestį logistikos terminale?

103

Vilniaus regiono apylinkės teismo  Trakų rūmai pagal ieškovo ..................... ieškinį atsakovei ..................... ir atsakovės priešieškinį dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės.

Kokia yra mėgėjų sodo paskirties 0,0911 ha ploto žemės sklypo unikalus Nr. 7914-000X-XXXX ir jame esančio gyvenamojo namo  unikalus Nr. 4400-1942-XXXX, esančių  Saulės gatvėje Nr. XX, Pugainių kaime, Vievio seniūnijoje, Elektrėnų savivaldybėje rinkos vertė?

102

Kauno apygardos teismas. Civilinė byla Nr. e2-1044-945/2021  2021 m. balandžio 21 d. Kauno apygardos teismo nutartis dėl ieškovės Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos prašymo dėl teismo ekspertizės skyrimo civilinėje byloje pagal ieškovės Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ieškinį atsakovams ............... ir ............... dėl atlyginimo už visuomenės poreikiams paimtą žemės sklypą nustatymo, dalyvaujant trečiajam asmeniui Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo uždarajai akcinei bendrovei.

Kokia buvo 0,4502 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5233/XXXX:XXXX, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai), esančio Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., rinkos vertė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymo, kuriuo šis žemės sklypas buvo paimtas visuomenės poreikiams, priėmimo dieną: 2020 m. gruodžio 4 d.?

101

Pakartotinė komisijinė ekspertizė, ekspertai S. Raslanas ir G. Beržinis.

Rezultatas: pateikta bendra išvada apie žemės sklypų rinkos vertes Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ).

Kauno apygardos teismas. Civilinė byla Nr. e2-388-601/2021, 2021 m. balandžio 22 d. Kauno apygardos teismo nutartis dėl atsakovų ..............., ..............., ..............., ............... ir ............... prašymo dėl pakartotinės komisijinės  turto rinkos vertės ekspertizės skyrimo.

 

1. Kokia buvo žemės sklypo, bendras plotas 0,4271 ha (kadastro Nr. 5233/XXXX:XXX) ir 0,1822 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5233/ XXXX:XXX), esančių adresu Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., rinkos vertė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. 1P-265-(1.17E.), kuriuo šie žemės sklypai buvo paimti visuomenės poreikiams, priėmimo dieną (t. y. 2019 m. rugsėjo 18 d.)?

2. Kokia buvo žemės sklypo, bendras plotas 0,7829 ha (kadastro Nr. 5233/ XXXX:XXX) ir 0,4339 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5233/ XXXX:XXX), esančių adresu Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., rinkos vertė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. 1P-263-(1.17E.), kuriuo šie žemės sklypai buvo paimti visuomenės poreikiams, priėmimo dieną (t. y. 2019 m. rugsėjo 18 d.)?

3. Kokia buvo žemės sklypo, bendras plotas 0,9314 ha (kadastro Nr. 5233/ XXXX:XXX) ir 0,2090 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5233/ XXXX:XXX), esančių adresu Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., rinkos vertė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. 1P-264-(1.17E.), kuriuo šie žemės sklypai buvo paimti visuomenės poreikiams, priėmimo dieną (t. y. 2019 m. rugsėjo 18 d.)?

4. Kokia buvo žemės sklypo, bendras plotas 1,251 ha (kadastro Nr. 5233/ XXXX:XXX) ir 1,1711 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5233/ XXXX:XXX), esančių adresu Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., rinkos vertė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1P-271-(1.17E.), kuriuo šie žemės sklypai buvo paimti visuomenės poreikiams, priėmimo dieną (t. y. 2019 m. rugsėjo 20 d.)?

5. Kokia buvo žemės sklypo, bendras plotas 0,2095 ha (kadastro Nr. 5233/ XXXX:XXX) esančio adresu Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., rinkos vertė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1P-272-(1.17E.), kuriuo šis žemės sklypas buvo paimtas visuomenės poreikiams, priėmimo dieną (t. y. 2019 m. rugsėjo 20 d.)?

100

Pakartotinė komisijinė ekspertizė, ekspertai S. Raslanas ir V. Stacevičius.

Rezultatas: bendra išvada nebuvo pateikta, nors ekspertų nustatytos rinkos vertės skyrėsi tik apie 10,5 %.

Vilniaus apygardos teismas. Civilinė byla Nr. e2-858-392/2021 pagal ieškovų .................... ir .................... ieškinį atsakovams .................... ir .................... dėl 2013 m. rugpjūčio 13 d. Vilniaus m. 23-iame Notarų biure sudarytos nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo, neturtinės žalos ir nuostolių priteisimo.

Ekspertams užduoti klausimai:

1. Kokia buvo žemės sklypo, unikalus numeris 4400-2394-XXXX, adresu: Giminaičių g. XX, Bukiškio k., Vilniaus r. ir jame esančio gyvenamojo namo, unikalus Nr.: 4400-2708- XXXX rinkos vertė 2019 m. gruodžio 11 dienai, darant prielaidą, kad gyvenamasis namas neturi pamatų įrengimo trūkumų ir neturi dėl šios priežasties galėjusių atsirasti gyvenamojo namo trūkumų (sienų, lubų, grindų įtrūkimų, stogo konstrukcijų ir kitų trūkumų).

2. Tuo atveju, jei ekspertų nustatyta turto kaina nuo ekspertės ................................. nustatytos kainos - 185 800 Eur skirsis daugiau nei 15 proc., reikalautina atskirai motyvuoti tokį skirtumą.

99

Vilniaus miesto apylinkės teismas. Civilinė byla Nr. 2-49-930/2021 pagal ieškovo ..................... ieškinį atsakovei ......................., pagal atsakovės ...................... priešieškinį ieškovui ....................... dėl santuokos nutraukimo ir susijusių teisinių pasekmių ir pagal ieškovės Vilniaus apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorės, ginančios ............................. dėl vaiko atskyrimo nuo motinos, išvadą teikianti institucija – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Kokia yra nekilnojamojo turto – buto, unikalus Nr. 1300-1074-5017: XXXX, esančio Didlaukio g. XX-XX, Vilniuje, negyvenamosios patalpos – garažo, unikalus Nr. 4400-3096- XXXX: XXXX, esančio Ozo g. XX-XX, Vilniuje (gautas sujungus daiktus, kurių unikalūs Nr. 1097-4005- XXXX:

XXXX ir 1097-4005-XXXX:XXXX), negyvenamosios patalpos – garažo, unikalus Nr. 1097-4005- XXXX: XXXX, esančio Ozo g. XXXX, Vilniuje, 605/50660 dalių žemės sklypo, unikalus Nr. 0101/ XXXX : XXXX, esančių Ozo g. XX-XX, Vilniuje, bei 315/50660 dalių žemės sklypo, unikalus Nr. 0101/ XXXX: XXXX, esančių Ozo g. XX-XX, Vilniuje, - rinkos vertė?

 

98

Vilniaus apygardos teismas. Civilinė byla Nr. e2-350-912/2021 (teisminio proceso Nr. 2-55-3-01361-2019-8, procesinio sprendimo kategorija 3.2.4.9.6.1) pagal ieškovų ........... ieškinius atsakovams ............. dėl dovanojimo sutarties panaikinimo, nuosavybės teisių pripažinimo į turto dalį palikėjui, paveldėtos turto dalies pripažinimo, paveldėjimo dokumentų pakeitimo dalies,  mainų sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo.

Ekspertui užduoti šie klausimai:

1. Kokia buvo namų valdos Vilniuje, D. Poškos g. XX, rinkos vertė 2016 m. balandžio 19 d. – žemės sklypo, gyvenamojo namo, 5/8 dalių garažo, 5/8 dalių ūkinio pastato, 5/8 dalių abiejų šiltnamių, ir inžinerinių statinių, jeigu namo plotas yra 297,74 kv. m, garažo – 61 kv. m?

2. Kokia buvo namų valdos Vilniuje, D. Poškos g. Xs, rinkos vertė 2016 m. balandžio 19 d. – žemės sklypo, gyvenamojo namo, 5/8 dalių garažo, 5/8 dalių ūkinio pastato, 5/8 dalių abiejų šiltnamių, ir inžinerinių statinių, jeigu namo plotas yra 315,89 kv. m, garažo – 106,52 kv. m?

3. Kokia kiekvieno iš pirmiau nurodytų pastatų ir statinių rinkos vertė buvo 2016 m. balandžio 19 d., kiekvieną parduodant kaip atskirą nekilnojamojo turto objektą.

 

97

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lina Tamulevičienė. Civilinė byla Nr. e2-102-897/2020 (teisminio proceso Nr. Nr. 2-68-3-42339-2016-9, procesinio sprendimo kategorijos: 3.2.7.1; 3.2.4.9.6.1; 3.2.3.6.1.2.2).

Ekspertui pavesta atsakyti į šiuos klausimus:

1. Kokia yra namų valdos – statinių: gyvenamojo namo Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Miško g. X, unikalus Nr. 4199-2055-XXXX, ir neregistruoto pirties pastato, esančių žemės sklype Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Miško g. X, unikalus Nr. 4110-0700-XXXX, su neregistruotais kiemo statiniais (pavėsine, šuns voljerais ir kt.) ir 14,96 arų žemės sklypo Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Miško g. X, unikalus Nr. 4110-0700-XXXX, vertė ekspertizės atlikimo dienai?

2. Kokia būtų iki 1993-08-07 pastatytų statinių, kurių duomenys bus nustatyti Statybinės ekspertizės metu, ir 14,96 arų valstybinio žemės sklypo, kuriam buvo suteiktas unikalus Nr. 4110-0700-XXXX, esančių Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Miško g. X, vertė ekspertizės atlikimo dienai be jokių pagerinimų iki šios dienos ir žemės sklypas nebūtų išpirktas iš valstybės?

3. Kokia yra sodybos – statinių: gyvenamojo namo Širvintų r. sav., Musninkų sen., Plotų vs.XX, unikalus Nr. 4400-1683-XXXX (baigtumas 4 proc.), ūkio pastato Širvintų r. sav., Musninkų sen., Plotų vs.XX, unikalus Nr. 4400-1454-XXXX, ūkio pastato Širvintų r. sav., Musninkų sen., Plotų vs. XX, unikalus Nr. 4400-1454-XXXX, ir neregistruoto medinio pastato Širvintų r. sav., Musninkų sen., Plotų vs.XX ir 1,2600 ha žemės sklypo Širvintų r. sav., Musninkų sen., Plotų vs.XX, unikalus Nr. 4400-2194-XXXX, vertė?

 

96

Pakartotinė komisijinė ekspertizė, ekspertai S. Raslanas, J. Urbonas, G. Bagdonienė.

Rezultatas: pateikta bendra išvada apie žemės sklypų rinkos vertes Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ).

Kauno apygardos teismas, teisėjas Marius Bartninkas. Civilinė byla Nr. e2-2054-945/2020 (teisminio proceso Nr. 2-56-3-00925-2019-4, procesinio sprendimo kategorijos: 3.2.4.9.6.4; 3.2.3.6.1.2.2) pagal ieškovės Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ieškinį atsakovams ......., dėl atlyginimo už visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus nustatymo. 

Klausimai užduoti ekspertams:

Kokia buvo 1,2487 ha ploto žemės sklypo (kadastro Nr. 5233/0009:XXXX, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio), esančio Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., rinkos vertė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymų, kuriais šis žemės sklypas (jo dalys) buvo paimtas visuomenės poreikiams, priėmimo dienomis: 2019 m. spalio X d. ir 2019 m. spalio X d.?

Kokia buvo 1,3876 ha ploto žemės sklypo (kadastro Nr. 5233/0009:XXXX, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio), esančio Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., rinkos vertė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymų, kuriais šis žemės sklypas (jo dalys) buvo paimtas visuomenės poreikiams, priėmimo dienomis:  2019 m. spalio 1X d. ir 2019 m. spalio X d.?

95

Panevėžio apylinkės teismo (Panevėžio rūmai),  civilinė byla Nr. e2-312-XXX/2020  pagal ieškovės X XXXXXieškinį atsakovui X XXXXX, trečiajam asmeniui Luminor Bank AS Lietuvos skyriui dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės ir kitų reikalavimų.

 

Ekspertui pavesta buvo atsakyti į sekančius klausimus: kokia buvo rinkos vertė ekspertizės atlikimo metu:

 1. Gyvenamojo namo, unikalus Nr. 2796-5004-XXXX, esančio D. Poškos g. XXXX, Panevėžyje.
 2. Vieno kambario buto, unikalus Nr. 2798-0002-30XX:XXX, esančio Durpyno g. XX-XX, Panevėžyje.
 3. Dviejų kambarių buto, unikalus Nr. 4400-4414-92XX: XXXX, esančio Žemaitės g. XX-XX, Vilniuje.

 

94

Vilniaus apygardos teismas, civilinė byla Nr. 2A-55-XXX/2020  pagal ieškovės X XXXXX ieškinį atsakovui X XXXXX  ir atsakovo X XXXXX priešieškinį ieškovei dėl santuokos nutraukimo ir su santuokos nutraukimu susijusių pasekmių.

Papildomoje teismo ekspertizėje pateikiau išvadas šiais klausimais:

 • Kokia buvo nekilnojamojo turto (žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-1457-XXXX, su statiniais) Trakų rajone, Senųjų Trakų seniūnijoje, Šventininkų kaime, XXXXXX g. XXX, rinkos vertė iki šio turto rekonstrukcijos pradžios 2007 m. kovo 22 d.?
 • Kokia būtų 2007 m. kovo 22 d. buvusios būklės pastato, Nekilnojamojo turto registre įregistruoto kaip gyvenamasis namas (unikalus Nr. 7998-5014- XXXX), rinkos vertė vertinimo atlikimo dieną, t. y. 2020 m. sausio 19 d.?
 • Kokia būtų 2007 m. kovo 22 d. buvusios būklės pastato, Nekilnojamojo turto registre įregistruoto kaip ūkinis pastatas (unikalus Nr. 4400-0931- XXXX), rinkos vertė vertinimo atlikimo dieną, t. y. 2020 m. sausio 19 d.?
 • Kokia pastato, Nekilnojamojo turto registre įregistruoto kaip pagalbinis ūkio pastatas su gyvenamosiomis patalpomis (unikalus Nr. 4400-0931- XXXX), vertė, nustatant ją išlaidų (kaštų) metodu, atsižvelgiant į individualias šio pastato savybes, vertinimo atlikimo dieną, t. y. 2020 m. sausio 19 d.?
 • Kokia žemės sklype (unikalus Nr. 4400-1457-4466) po 2007 m. kovo 22 d. atliktų šio žemės sklypo pagerinimų vertė, nustatant ją išlaidų (kaštų) metodu, vertinimo atlikimo dieną, t. y. 2020 m. sausio 19 d.?

..................................................

............................................

90

Kauno apygardos teismas, civilinė byla Nr. e2-940-XXX/2020 pagal ieškovės Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ieškinį atsakovams X XXXXX, X XXXXX, X XXXXX, X XXXXX, trečiajam asmeniui Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB dėl atlyginimo už visuomenės poreikiams paimtą žemės sklypą nustatymo.

 

 

 

Visuomenės poreikiams paimto žemės sklypo (kadastro Nr. 5233/0010:XXX), esančio Ramučių kaime, Karmėlavos seniūnijoje, Kauno rajono savivaldybėje, rinkos vertės retrospektyvus nustatymas 2018 m. gruodžio 4, 5 ir 6 d. Teismo ekspertizėje atsakyta į  klausimą:

 • kokia buvo 0,9753 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5233/0010:XXX), esančio Ramučių kaime, Karmėlavos seniūnijoje, Kauno rajono savivaldybėje, rinkos vertė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 1P-XXX-(1.17E0), kuriuo šis žemės sklypas buvo paimtas visuomenės poreikiams, priėmimo dieną, t. y. 2019 m. spalio X d.?

 

89

Kauno apygardos teismas, civilinė byla Nr. e2-420-XXX/2020 pagal ieškovės Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ieškinį atsakovams X XXXXX, X XXXXX, X XXXXX, X XXXXX, X XXXXX dėl leidimo paimti žemės sklypus visuomenės poreikiams ir atlyginimo už visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus nustatymo, dalyvaujant trečiajam asmeniui Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo uždarajai akcinei bendrovei.

 

Visuomenės poreikiams paimtų žemės sklypų (kadastro Nr. 5233/0011:XXX, Nr. 5233/0011:XXXX, Nr. 5233/0011:XXXX ir Nr. 5233/0011:XXXX), esančių Sergeičikų I ir Ramučių kaimuose, Karmėlavos seniūnijoje, Kauno rajono savivaldybėje, rinkos vertės  retrospektyvus nustatymas 2018 m. gruodžio 4, 5 ir 6 d. Pakartotinėje teismo ekspertizėje atsakyta į šiuos klausimus:

 1. Kokia buvo 0,4643 ha ploto žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0011:XXX, esančio Sergeičikų I kaime, Karmėlavos sen., Kauno r. sav., rinkos vertė 2018 m. gruodžio 5 d.?
 2. Kokia buvo 0, 9819 ha ploto žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0011: XXX, esančio Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., 4909/9819 dalies rinkos vertė 2018 m. gruodžio 4 d. ?
 3. Kokia buvo 0, 9819 ha ploto žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0011:XXX, esančio Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., 4910/9819 dalies rinkos vertė 2018 m. gruodžio 6 d. ?
 4. Kokia buvo 1,0179 ha ploto žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0011: XXX, esančio Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., rinkos vertė 2018 m. gruodžio 5 d. ?
 5. Kokia buvo 1,0940 ha ploto žemės sklypo, kadastro Nr. 5233/0011: XXX, esančio Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., rinkos vertė 2018 m. gruodžio 5 d. ?

86

Vilniaus apygardos teismas, civilinė byla Nr. 2A-1964-XXX/2019 pagal ieškovės X XXXXX ieškinį atsakovui X XXXXX ir atsakovo X XXXXX priešieškinį ieškovei dėl santuokos nutraukimo ir su santuokos nutraukimu susijusių pasekmių.

 

Pakartotinėje teismo ekspertizėje reikėjo atsakyti į šiuos klausimus:

 • Kokia pastato, Nekilnojamojo turto registre įregistruoto kaip pagalbinis ūkio pastatas su gyvenamosiomis patalpomis (unikalus Nr. 4400-0931-XXXX), rinkos vertė, atsižvelgiant į individualias šio pastato savybes, vertinimo atlikimo dieną?
 • Kokia būtų 2008 m. balandžio 4 d. dovanojimo sutarties sudarymo metu buvusios būklės pagalbinio ūkio pastato (unikalus Nr. 4400-0931- XXXX) rinkos vertė vertinimo atlikimo dieną?
 • Kokia gyvenamojo namo (unikalus Nr. 7998-5014- XXXX) rinkos vertė vertinimo atlikimo dieną?
 • Kokia būtų 2008 m. balandžio 4 d. dovanojimo sutarties sudarymo metu buvusios būklės gyvenamojo namo (unikalus Nr. 7998-5014- XXXX) rinkos vertė vertinimo atlikimo dieną?
 • Kokia stoginės (malkinės), esančios žemės sklype (unikalus Nr. 4400-1457- XXXX), rinkos vertė vertinimo atlikimo dieną?
 • Kokia tvoros ir voljero statybai panaudotų statybinių medžiagų ir atliktų darbų rinkos vertė vertinimo atlikimo dieną?
 • Kokia tvoros ir voljero statybai panaudotų statybinių medžiagų ir atliktų darbų rinkos vertės dalis tenka tvoros ir voljero dalims, esančioms už žemės sklypo (unikalus Nr. 4400- 1457- XXXX) ribų, t. y. valstybinėje žemėje?
 • Kokia būtų 2008 m. balandžio 4 d. dovanojimo sutarties sudarymo metu buvusios būklės žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-1457- XXXX) rinkos vertė vertinimo atlikimo dieną?
 • Kokia žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-1457- XXXX) rinkos vertė vertinimo atlikimo dieną, atsižvelgiant į po 2008 m. balandžio 4 d. atliktus šio žemės sklypo tvarkymo darbus?

 

..................................................

............................................

84

Vilniaus miesto apylinkės teismas, civilinė byla Nr. e2-9349-925/XXXX, teisminio proceso Nr. 2-68-3-03186-2019-9, procesinio sprendimo kategorija 3.2.3.6.1.2.2. pagal ieškovo  XXXXXXX patikslintą ieškinį atsakovui XXXXXXXXX dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės ir nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo ieškovo pusėje XXXXXXXX.

 

Kokia yra 11 a. žemės sklypo, unikalus Nr. 0101-0036-XXXX, esančio Viršupio sodų X-oji, Rokantiškės, Vilniuje, rinkos vertė teismo ekspertizės atlikimo dienai?

Kokią įtaką 1 klausime nurodyto žemės sklypo vertei turi ta aplinkybė, kad jame stovi mūrinis dviejų aukštų sodo namas su rūsiu:

1) darant prielaidą, kad nėra galimybės sodo namą įteisinti ir

2) darant prielaidą, kad sodo namas gali būti įteisintas?

 

83

Vilniaus miesto apylinkės teismas, civilinė byla Nr. e2-9349-925/XXXX, teisminio proceso Nr. 2-68-3-03186-2019-9, procesinio sprendimo kategorija 3.2.3.6.1.2.2. pagal ieškovo  XXXXXXX patikslintą ieškinį atsakovui XXXXXXXXX dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės ir nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo ieškovo pusėje XXXXXXXX.

 

Kokia yra žemės (miškų ūkio) sklypų (žemės ir juose augančių medynų), esančių Švenčionių r. sav., Magūnų seniūnijoje, unikalus Nr. 4400-0509-XXXX (Dalkos kaime), unikalus Nr. 4400-0509-XXXX (Družilių kaime) ir unikalus Nr. 4400-0509-XXXX (Družilių kaime), rinkos vertė teismo ekspertizės atlikimo metu?

 

82

Vilniaus miesto apylinkės teismas, civilinė byla Nr. 2-209-897/XXXX (teisminio proceso Nr. 2-68-3-01012-2016-2, procesinio sprendimo kategorijos: 3.2.7.1; 3.2.4.9.6.4; 3.2.3.6.1.2.2.) pagal ieškovo XXXXXXXX ieškinį atsakovei XXXXXXXX dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinės kaltės ir kitų su santuokos nutraukimu susijusių reikalavimų, pagal atsakovės XXXXXXXXXX priešieškinį ieškovui XXXXXXXXX dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės ir kitų su santuokos nutraukimu susijusių reikalavimų bei pagal trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais XXXXXXXXXX ieškinį XXXXXXXXXXX ir XXXXXXXXXXX dėl skolos priteisimo, išvada teikianti institucija Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 

Kokia nekilnojamojo turto - pastato, kurio unikalusis Nr. 1099-1003-XXXX, esančio adresu Latvių g. XX, Vilniuje, rinkos vertė ekspertizės atlikimo dienai, vertinant pagal 1994 m. rugpjūčio 19 d., būklę, laikant, kad gyvenamojo namo bendras plotas yra 423,61 kv. m.?

Kaip keitėsi nekilnojamojo turto - gyvenamojo namo (unikalus Nr. 1099-1003-XXXX, esančio Latvių g. XX Vilniuje), rinkos vertė nuo 1994 m. iki ekspertizės atlikimo dienos, įvertinant nekilnojamojo turto rinkos pokyčius be papildomų investicijų?

Kokia yra pagerinimų (antstato (mansardos) statyba pagal 2002-11-18 LR Vilniaus apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos aktą Nr. 13XX ir kiti pagerinimai pagal ekspertinio tyrimo aktą Nr. 16-XX), atkuriamoji vertė 1994-08-19 (santuokos sudarymo dieną) ir civilinės bylos iškėlimo teisme dieną (2016-XX-XX)?

 

81

Vilniaus miesto apylinkės teismas, civilinė byla Nr. e2-9349-925/20XX, teisminio proceso Nr. 2-68-3-04202-2019-9, procesinio sprendimo kategorija 3.2.3.6.1.2.2. pagal ieškovės XXXXXXXXXX ieškinį atsakovėms XXXXXXXXX ir XXXXXXXXXX dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės.

Žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-2284-XXXX) ir neįregistruotų statinių, esančių Eišiškių Sodų X-oji g. Nr. X, Naujininkų seniūnijoje, Vilniuje, rinkos vertės nustatymas apžiūros metu 2019 birželio 18 d.

80

Šiaulių apygardos teismas, civilinė byla Nr. e2-347-XXX/2019 (teisminio proceso Nr. 2-58-3-00175-2018-2, procesinio sprendimo kategorijos: 3.1.14.6; 3.2.3.6.1.2.2.; 3.2.4.9.6.1) pagal ieškovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ieškinį atsakovams XXXXXXX XXXXXXX dėl atlyginimo už paimamą žemę dydžio nustatymo, atsiskaitymo su hipotekos kreditoriumi tvarkos nustatymo ir hipotekos panaikinimo, turto arešto akto panaikinimo.

Visuomenės poreikiams paimtų 0,3668 ha (unikalus Nr. 4400-2712-XXXX, kadastro Nr. 9120/XXXX:XXX) ir 0,4861 ha (unikalus Nr. 4400-2712-XXXX, kadastro Nr. 9120/XXX:XX), žemės sklypų, esančių Šxxxxxxxx kaime, Gxxxxx seniūnijoje, Šiaulių rajono savivaldybėje, rinkos vertės retrospektyvus nustatymas 2018 m. balandžio 30 d. ir ekspertizės atlikimo metu, t.y. 2019 m. balandžio mėn. 3 d.

..................................................

............................................

20

Vilniaus apygardos teismas, civilinė byla Nr. B2-7574-553/2010 (teisminio proceso Nr. 2-55-3-03331-2010-8, procesinio sprendimo kategorija: 114.9.6.1.) pagal AB XXXXXX banko ieškinį atsakovui UAB „XXXXXXX" dėl bankroto bylos iškėlimo, tretysis asmuo - AB „XXXXXXX".

Gamybinio pastato, administracinio pastato, siurblinės, sargo namelio, artezinio gręžinio, artezinio gręžinio, lietaus vandens valymo įrenginių, buitinių nuotekų filtracijos įrenginių, riebalų gaudyklių, pagrindo technologinei įrangai, aikštelės, geriamo vandens tinklų, gaisrinio vandens tinklų, ūkinės kanalizacijos tinklų, lietaus kanalizacijos tinklų, gaisrinio vandens tvenkinio, lietaus vandens sukaupimo-filtracijos tvenkinio, esančių XXXXX kaime, Trakų rajono savivaldybėje rinkos vertės nustatymas 2011 vasario 24 d.

19

Vilniaus apygardos teismas, civilinė byla Nr. 2-4100-603/2010 (procesinio sprendimo kategorijos: 114.9.6.1., 113.6.2.2.) pagal ieškovo T. Bxxxxxx ieškinį atsakovams I. Sxxxxxxx ir V. Sxxxxxxxx, tretysis asmuo Vilniaus miesto XX notarų biuro notarė R. Vxxxxxxx, dėl tarp šalių 2008-06-XX sudarytos nekilnojamojo daikto pastato - paviljono, unikalus Nr. 1596-0003-XXXX, esančio Druskininkų m. sav. Druskininkų m. Laisvės a. Nr. XX, pirkimo pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo.

Nekilnojamojo daikto pastato - paviljono, unikalus Nr. 1596-0003-XXXX esančio Druskininkų m. sav. Druskininkų m. Laisvės a. Nr. XX, retrospektyvus rinkos vertės nustatymas 2008 m. birželio 2 d.

18

Utenos rajono apylinkės teismas, civilinė byla Nr. Nr. 2-607-356/2010 (proceso Nr.2-29-3-02066-2009-1, procesinio sprendimo kategorijos: 113.6.2.2; 117.1) pagal ieškovės A. Gxxxxxxxx ieškinį atsakovui V. Gxxxxxxx ir pagal atsakovo priešieškinį ieškovei dėl santuokos nutraukimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo ir dalyvavimo auklėjant vaikus tvarkos nustatymo, išlaikymo priteisimo, santuokoje įgyto turto padalijimo, piniginės prievolės vykdymo.

0,0836 ha žemės ūkio (sodų) paskirties žemės sklypo, unikalus Nr. 6130-0006-XXXX, ir jame esančio nebaigto statyti pastato - gyvenamojo namo, unikalus Nr. 6100-2005-XXXX, kitų statinių (inžinerinių) - kiemo statinių, unikalus Nr. 6100-2005-XXXX, esančių Mažeikių rajono savivaldybėje, Mažeikių m., Ašvos sodo g. XX, rinkos vertės nustatymas 2010 m. spalio mėn. 30 d.

17

Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas, civilinė byla Nr. 2-790-582/10.

Žemės sklypo Nr. XX, adresu Gvazdikų Sodų g. X-oji XX, Vilnius, unikalus Nr. 0101-0014-XXXX, ir jame esančių statinių - gyvenamojo namo, unikalus Nr. 1399-3004-XXXX, su priklausiniu ūkiniu pastatu, unikalus Nr. 1399-3004-XXXX, kiemo statiniais, unikalus Nr. 1399-3004-XXXX bei buto, esančio Užupio g. 3-XX, Vilniuje, unikalus Nr. 1094-0407-5012:XXXX, retrospektyvus rinkos vertės nustatymas 2009 m. rugsėjo 21d.

16

Panevėžio miesto apylinkės teismas, civilinė byla Nr. 2-388-400/2010 dėl  atidalijimo  iš  bendros  dalinės nuosavybės pagal ieškovės S.  XXXXXXX ieškinį atsakovui UAB „MXXXXXXX" ir atsakovo priešieškinį,procesinio sprendimo kategorija 114.9.6.2.

Gyvenamojo namo lAlp, unikalus Nr. 6698-9004-XXXX, viralinės 3Ilp, unikalus Nr. 6698-9004-XXXX, ūkinio pastato 4Ilp, unikalus Nr. 6698-9004-XXXX ir kiemo statinių (stoginės, šulinio, lauko tualeto, h2 vandens bokšto), unikalus Nr. 6698-9004-XXXX, esančių adresu Degionių k., Panevėžio r., kurio registro įrašo Nr. 35/XXXX, retrospektyvus rinkos vertės nustatymas 2008 m. balandžio 17 d.

15

Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas, civilinė byla Nr. 2-5155-141/2010, proceso numeris 2-02-3-02536-2010-6

Žemės sklypo, esančio Klišabalės km., Širvintų raj., sav., unikalus Nr. 4400-0075-XXXX, rinkos vertės nustatymas varžytinių dienai, t.y. 2009 m. liepos 10 d.

14

Kauno apygardos teismas, civilinė byla Nr. 2A-3 81-324/2009

Bendrosios jungtinės šalių nuosavybės rinkos vertės nustatymas vykstant skyrybų procesui

13

Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas, civilinė byla Nr. N2-13937-430/2008

Buto rinkos vertės nustatymas, vykstant skyrybų procesui

12

Vilniaus apygardos teismas, civilinė byla Nr. 2-234-51/2008

UAB „GXXXXXX" atliktos buto įvertinimo ataskaitos analizė, buto retrospektyvinės rinkos vertės, o taip pat jo pagerinimų vertės, nustatymas

11

Kauno apygardos teismas, civilinė byla Nr. 2A-1345-324/2008

Bendrosios jungtinės šalių nuosavybės vertės nustatymas vykstant skyrybų procesui

10

Vilniaus apygardos teismas, civilinė byla Nr. 2-1140-560/09

Retrospektyvus ir ekspertizės atlikimo metu namų valdos rinkos ir likvidacinių verčių nustatymas sprendžiant turto padalijimo klausimą

9

Lietuvos apeliacinis teismas, civilinė byla Nr. 2A-24/2009

Buto retrospektyvus rinkos vertės nustatymas pardavimo iš varžytinių metu

8

Vilniaus miesto 1 apylinkės  teismas, civilinė byla Nr. N2-2615-430/2008

Buto (kotedžo) ir žemės sklypo rinkos vertės nustatymas, vykstant skyrybų procesui

7

Kauno apygardos teismas, civilinė byla Nr. 2-442-343/2009

Retrospektyvus žemės sklypo, esančio Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ), rinkos verčių 2008 02 01 d., 2008 11 10 d. ir ekspertizės atlikimo metu, nustatymas, sprendžiant klausimą dėl kompensacijos už visuomenės poreikiams paimamą žemę, priteisimo

6

Vilniaus miesto 1 apylinkės  teismas, civilinė byla Nr. N2-4249-43 0/2009

Namų valdos rinkos vertės nustatymas, gyvenamojo namo baigtumo patikslinimas, kiemo statinių vertinimas, vykstant skyrybų procesui

5

Vilniaus apygardos administracinis teismas, administracinė byla Nr. I-1390-142/09 3-61-3-00258-2009-8

Retrospektyvus žemės sklypų ir sandėlių rinkos verčių nustatymas sprendžiant mokestinį ginčą

4

Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas, civilinė byla Nr. 2-500-596/2008

Nekilnojamojo turto, priklausančio bendrosios jungtinės nuosavybės teise sutuoktiniams, rinkos vertės nustatymas vykstant skyrybų procesui

3

Vilniaus apygardos teismas, civilinė byla Nr. 2-59234/2008

Susisiekimo komunikacijų aikštelės rinkos vertės nustatymas, siekiant  2005 m. sausio 4 d. skolos padengimo sutartį,  pripažinti negaliojančia

2

Lietuvos Apeliacinis Teismas, civilinė byla Nr. 2A-31/2008

Gyvenamojo namo su priklausiniais retrospektyvinis rinkos vertės nustatymas 2005 m. sausio 18 d.

1

Vilniaus apygardos teismas, civilinė byla Nr. 2-1547-39/2007

Neįrengtų pastogės patalpų rinkos vertės nustatymas, šių patalpų plotų apskaičiavimas bei stogo kapitalinio remonto išlaidų nustatymas 1998 m. ir ekspertizės atlikimo metu galiojančiomis kainomis

 

Atgal