Atgal

Ekspertizė 07

Teismas: Kauno apygardos teismas, civilinė byla Nr. 2-442-343/2009, procesinio sprendimo kategorija 117; 118.4; 113.6.2.2; 114.9.6.1.

Pakartotinės ekspertizės objektas: Retrospektyvus žemės sklypo, esančio Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ), rinkos verčių 2008 02 01 d., 2008 11 10 d. ir ekspertizės atlikimo metu, nustatymas, sprendžiant klausimą dėl kompensacijos už visuomenės poreikiams paimamą žemę, priteisimo.

Pakartotinės ekspertizės atlikimo data: 2009 09 21

Pakartotinės ekspertizės klausimas:

 

  1. Kokia 0,3000 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo, esančio Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. (kadastrinis Nr. 5233/xxxx:47, nuosavybės teise priklausančio X. XXXXXXXXX (asmens kodas 4761024XXXX) rinkos vertė, ją nustatant vadovaujantis LR Žemės įstatymo 47 str. nuostatomis, buvo 2008 02 01, 2008 11 10 ir kokia jo vertė ekspertizės atlikimo metu?

 

Komentaras: atliktos ekspertizės vienas iš sudėtingiausių išspręstų klausimų buvo lyginamųjų objektų parinkimas aktualioms vertinimo datomis, kadangi žemės ūkio paskirties žemės sklypų kainos pagal paimtus iš VĮ Registrų centras duomenis Karmėlavos ir Neveronių seniūnijose, verčių zonose 16.5 ir 16.10. laikotarpiu nuo 2007 sausio mėnesio iki 2009 sausio mėnesio svyravo nuo kelių šimtų už arą iki 20000 Lt. Žemės sklypų rinka per šį laikotarpį buvo labai aktyvi, todėl išnagrinėta apie 100 sandorių šioje teritorijoje, taikant matematinės statistikos metodus: regresinę ir koreliacinę analizę. Jos dėka, buvo parinkti lyginamieji objektai ir apskaičiuoti pataisų koeficientai, taikant lyginamosios vertės metodą, retrospektyviam žemės sklypo rinkos vertės nustatymui. Atgal