Atgal

Ekspertizė 05

Teismas: Vilniaus apygardos administracinis teismas, administracinė byla Nr. I-1390-142/09 3-61-3-00258-2009-8, procesinio sprendimo kategorija 69.6

Ekspertizės objektas: retrospektyvus žemės sklypų ir sandėlių rinkos vertės nustatymas sprendžiant mokestinį ginčą.

Ekspertizės atlikimo data: 2009 11 08

Ekspertizės klausimai:

 1. Kokia rinkos vertė 2005 04 08 datai buvo šių nekilnojamojo turto objektų:
 2. 0,2049 ha žemės sklypo, unikalus numeris 4400-0557-XXXX;
 3. 0,2063 ha žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0557- XXXX;
 4. 0,2063 ha žemės sklypo unikalus Nr. 4400- 0557- XXXX;
 5. 0,1508 ha žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0557- XXXX;
 6. 0,1501 ha žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0558- XXXX;
 7. 0,1494 ha žemės skiypo, unikalus Nr. 4400-0558- XXXX;
 8. 0,1486 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0558- XXXX;
 9. 0,1480 ha, žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0558- XXXX;
 10. 0,1501 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0558- XXXX.
 11. 293,33 kv. m bendro ploto ir 930 kub. m. tūrio pastato - sandėlio, pažymėto plane 5Fl/p, unikalus Nr. 1095-0014- XXXX, buvusio žemės sklype unikalus Nr. 4400-0557- XXXX;
 12. 283,73 kv. m bendro ploto ir 928 kub.m. tūrio pastato - sandėlio, pažymėto plane 6Fl/p, unikalus Nr. 1095-0014- XXXX, buvusio žemės sklype Nr. 4400-0557- XXXX;
 13. 293,63 kv. m bendro ploto ir 928 kub.m. tūrio pastato - sandėlio, pažymėto plane 7Fl/p, unikalus Nr. 1095-0014- XXXX, buvusio žemės sklype Nr. 4400-0558- XXXX;
 14. 61 kv. m užstatyto ploto ir 135 kub. m. tūrio pastato - ūkinio pastato, pažymėto plane 12Il/p, unikalus Nr. 1095-0014- XXXX, buvusio žemės sklype Nr. 4400-0557- XXXX;
 15. 114 kv. m užstatyto ploto ir 251 kub.m. tūrio pastato - ūkinio pastato, pažymėto plane 13I1/p, unikalus Nr. 1095-0014- XXXX, buvusio žemės sklype Nr. 4400-0557- XXXX.
 16. Ar 1.1.-1.14 punktuose nurodyto nekilnojamojo turto objektų rinkos kainai turėjo įtakos tai, kad visi nekilnojamojo turto objektai buvo parduoti vienu metu ir pagal vieną sutartį, vienam pirkėjui statybų bendrovei?
 17. Kuris metodas, iš nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 02 14 nutarimu Nr. 244 patvirtintoje Turto vertinimo metodikoje, leidžia tiksliausiai nustatyti 5 ūkinės sandėliavimo paskirties pastatų, nurodytų 1.10.-1.14. punktuose, rinkos vertę jų pardavimo datai - 2005 04 08?
 18. Ar 5-ių ūkinės sandėliavimo paskirties pastatų, nurodytų 1.10.-1.14. punktuose, rinkos vertė jų pardavimo datai - 2005 04 08 - gali būti nustatoma taikant lyginamosios vertės metodą?
Komentaras: ekspertizės akte retrospektyviai, t.y. 2005 04 08 datai nustatytos žemės sklypų ir sandėlių rinkos vertės. Tuo tikslu konkrečiai buvo išanalizuotos žemės sklypų kainos pagal gautus iš VĮ Registrų centras nekilnojamojo turto rinkos duomenis apie kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypų, esančių Verkių seniūnijoje, Vilniuje (verčių zonos Nr. 57.53-63), sandorių kainas laikotarpiu nuo 2004 sausio iki 2005 gegužės mėnesio, o taip pat ir sandėlių kainas tuo pačiu laikotarpiu.  Analizuojant kainų priklausomybes nuo įvairių veiksnių buvo pritaikyti matematinės statistikos metodai: regresinė ir koreliacinė analizė. Vertinant žemės sklypus atsižvelgta į užstatymo įtaką jų rinkos vertei.


Atgal