Teismo ekspertas Saulius Raslanas
Atgal

Ekspertizė 104

 

Teismas: Vilniaus komercinio arbitražo teismas (arbitražo byla Nr. V-00--/2021e)

Ekspertizės objektas: Prekybos centrų ir terminalo nuomos mokesčio dydžio iš nuomininko pozicijos nustatymas antrojo karantino nuo 2020 m. gruodžio 16 d. iki 2021 m. kovo 14 d. (įskaitytinai) laikotarpiu.

Ekspertizės atlikimo data: 2021 m. gruodžio 23 d.

Ekspertizės klausimas:

  1. Kokiu mastu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-11-04 nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (su vėlesniais pakeitimais) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais nustatyti ūkinės veiklos draudimai ir ribojimai laikotarpyje nuo 2020 m. gruodžio 16 d. iki 2021 m. kovo 14 d. (įskaitytinai) paveikė nuomos naudingumą mažmeninės ir (arba) didmeninės prekybos naudojimui bei nuomos mokestį prekybos centruose, o taip pat kokiu mastu minėtais teisės aktais nustatyti ūkinės veiklos draudimai ir ribojimai laikotarpyje nuo 2020 m. gruodžio 16 d. iki 2021 m. kovo 14 d. (įskaitytinai) paveikė nuomos naudingumą mažmeninės ir (arba) didmeninės prekybos naudojimui bei nuomos mokestį logistikos terminale?

Komentaras:

Atliktas ekspertinis tyrimas grindžiamas ribinio naudingumo vertės teorija. Prekybos centrų ir logistikos terminalo nuomos iš nuomotojo naudingumą nuomininkui lemia nauda, kurią jis gauna naudodamas objektus mažmeninės ir (arba) didmeninės prekybos prekėmis ir paslaugomis verslui. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-11-04 nutarimas Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (su vėlesniais pakeitimais) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai nustatyti ūkinės veiklos draudimai ir ribojimai laikotarpyje nuo 2020 m. gruodžio 16 d. iki 2021 m. kovo 14 d. (įskaitytinai) turėjo neigiamos įtakos prekybinės veiklos rodikliams.

Ekspertas S. Raslanas sukūrė nuomojamų prekybos centrų ir logistikos terminalo nuomos naudingumo vertinimo metodiką. Tuo tikslu buvo atlikta lyginamoji nuomos veiksnių analizė, vertinimo principų modeliavimas ir pritaikyti ekspertinis, Analytical Hierarchy Process (AHP) ir Simple Additive Weighting (SAW) metodai. Taikant šią metodiką galima nustatyti įvairių nekilnojamojo turto objektų nuomos naudingumo vertę ir tuo pačiu nuomos mokesčio pagrįstumą ne tik karantino, bet ir įprastu laikotarpiu.

Pritaikius minėtą metodiką buvo nustatyta, prekybos centrų vidutinė nuomos mokesčio dalis %  palyginus su 2020 m. spalio mėnesiu, 2020 m. gruodžio mėnesį buvo 72,02 %, 2021 m. sausio mėnesį - 24,56 %, vasario mėnesį - 31,86 % ir kovo mėnesį - 76,96 %.

 

Atgal