Teismo ekspertas Saulius Raslanas
Atgal

Ekspertizė 17

Teismas: Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas, civilinė byla Nr. 2-790-582/10.

Ekspertizės objektas: Žemės sklypo Nr. XX, adresu Gvazdikų Sodų g. X-oji XX, Vilnius, unikalus Nr. 0101-0014-XXXX, ir jame esančių statinių - gyvenamojo namo, unikalus Nr. 1399-3004-XXXX, su priklausiniu ūkiniu pastatu, unikalus Nr. 1399-3004-XXXX, kiemo statiniais, unikalus Nr. 1399-3004-XXXX bei buto, esančio Užupio g. 3-XX, Vilniuje, unikalus Nr. 1094-0407-5012:XXXX, retrospektyvus rinkos vertės nustatymas 2009 m. rugsėjo 21d.

Ekspertizės atlikimo data: 2010 m. rugsėjo mėn. 19 d.

Ekspertizės klausimai:

  1. Kokia žemės sklypo Nr. 54, adresu Gvazdikų Sodų g. 8-oji 20, Vilnius, unikalus Nr. 0101-0014-0582, ir jame esančių statinių - gyvenamojo namo, unikalus Nr. 1399-3004-6014, su priklausiniu ūkiniu pastatu, unikalus Nr. 1399-3004-6025, bei kiemo statiniais, unikalus Nr. 1399-3004-6036, rinkos vertė buvo 2009 m. rugsėjo 21 d.?
  2. Kokia buto, esančio Užupio g. 3-22, Vilniuje, unikalus Nr. 1094-0407-5012:0022, rinkos vertė buvo 2009 m. rugsėjo 21d.?

Komentaras: Žemės sklypas su gyvenamuoju namu, ūkiniu pastatu ir kiemo statiniais retrospektyviai buvo įvertintas taikant lyginamosios vertės metodą. Pataisos apskaičiuotos remiantis prieš tai atlikta žemės sklypų kainų matematine statistine analize ir joje gautomis regresijos lygtimis (gautos 1 aro kainos priklausomybės nuo pardavimo laiko ir žemės sklypo ploto 2008 lapkričio – 2009 rugsėjo mėnesiais) bei porinio palyginimo būdu. Atskirai nustačius lyginamosios vertės metodu žemės sklypo rinkos vertę ir pritaikius sumavimo principą, nustatytos bendrai ir atskirai statinių rinkos vertės.

1 kambario buto, esančio Užupio g. 3-XX, rinkos vertės retrospektyviam nustatymui 2009 m. rugsėjo 21 d. pasinaudota VĮ Registrų centras teikiama paslauga turto vertintojams “verčių skaičiuokle su laiko pataisa”. Įvedus mūsų vertinamo buto unikalų numerį 1094-0407-5012:XXXX, buvo gauti tokie lyginamieji objektai per laikotarpį 2008 spalio iki 2010 rugsėjo, kurie buvo parduoti toje pačioje verčių zonoje 57.7 kaip ir vertinamas objektas. Pagal šiuos duomenis buvo pateikta butų pardavimo kainų dinamika. Tačiau kainų trendo nustatyme buvo paimti objektai, kurie nukrypo nuo vertinamojo savo požymiais ir kainomis. Todėl būtina buvo atlikti tikslesnę analizę, duomenis papildant sandoriais iš 2008 m I pusės, kuriais disponavo ekspertas iš anksčiau atliktų ekspertizių. Panagrinėta kaip priklauso butų kainos Užupyje ir aplinkinėse vietovėse nuo įvairių veiksnių. Todėl kainų analizei buvo pasitelkti matematinės statistikos metodai, būtent regresinė – koreliacinė analizė. Analizei panaudoti vertinamam objektui panašiausi butai, parduoti laikotarpiu nuo 2008 04 iki 2010 07. Atgal