Atgal

Ekspertizė 12

Teismas: Vilniaus apygardos teismas, civilinė byla Nr. 2-234-51/2008, procesinio sprendimo kategorija 113.6.2.2, 114.9.6.1.

Ekspertizės objektas: UAB „GXXXXXX" atliktos buto įvertinimo ataskaitos analizė, buto retrospektyvinės rinkos vertės, o taip pat jo pagerinimų vertės, nustatymas.

Ekspertizės atlikimo data: 2009 01 22

Ekspertizės klausimai:

 

  1. Ar UAB „GXXXXXX" į bylą pateiktoje turto vertinimo ataskaitoje pasirinkta buto,
    esančio Smalinės g. 25-16, Vilniaus mieste, vertinimo metodika taikoma turto vertinimo praktikoje ir ar ji atitinka teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, reikalavimus?
  2. Kokia buvo buto, esančio Smalinės g. XX-XX, Vilniaus mieste, vertė 2006 m.
    gruodžio mėn. vertinant pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasario 14 d. nutarimo Nr. 244 „Dėl turto vertinimo metodikos" nuostatas?
  3. Ar pagal byloje esančius duomenis iki šios datos atlikti buto pagerinimo darbai (jų
    dalis) priskirtini buto kapitaliniam remontui? Jei taip, kokia būtų minėto buto vertė 2006 m. gruodžio mėn. be tokių pagerinimų?

 

Komentaras: Atlikus UAB „GXXXXXX" pateiktos buto, esančio Smalinės g. XX-XX, Vilniaus mieste, vertinimo ataskaitos analizę, konstatuota, kad pasirinkta jo vertinimo metodika visumoje neatitiko teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, reikalavimų. Taip pat nustatyta, kad buto atlikti pagerinimo darbai iki 2007 m. sausio 1 dienos priskiriami paprastajam, bet ne kapitaliniam remontui. Atliktų bute pagerinimų atkuriamoji vertė apskaičiuota taikant UAB “Sistela” sukurtą kompiuterinę programą, t.y. informacinį programinį kompleksą Sąmata. Pagerinimų rinkos vertė apskaičiuota taikant lyginamosios vertės metodą.

Atgal