Atgal

Publikacijos

Neužtenka žinoti, reikia panaudoti žinias, neužtenka norėti, reikia veikti. – J. V. Gėtė


 

 • Qi, Yang; Qin, Haixiao; Liu, Peide; Liu, Jianxu; Raslanas, Saulius; Banaitienė, Nerija. Macroprudential policy, house price fluctuation and household consumption // Technological and economic development of economy. Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 2029-4913. eISSN 2029-4921. 2022, vol. 28, iss. 3, p. 804-830. DOI: 10.3846/tede.2022.16787. [DOAJ; Scopus; Gale's Academic OneFile; ProQuest Central; Social Sciences Citation Index (Web of Science); ICONDA] [M.kr.: S 003,T 002,S 004] [Citav. rod.: 3,970 (2020, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,166]
 • Kaklauskas, Artūras; Lepkova, Natalija; Raslanas, Saulius; Vetlovienė, Ingrida; Milevičius, Virginijus; Sepliakov, Jevgenij. COVID19 and green housing: a review of relevant literature // Energies: Special issue: Green buildingtechnologies 2020. Basel : MDPI. ISSN 1996-1073. eISSN 1996-1073. 2021, vol. 14, iss. 8, art. no. 2072, p. 1-41.DOI: 10.3390/en14082072. [EI Compendex Plus; RePec; DOAJ; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web ofScience); INSPEC; CAB Abstracts; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: S 003,T 002] [Citav.rod.: 3,004 (2020, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,166]
 • Kaklauskas, Artūras; Bardauskienė, Dalia; Čerkauskienė, Rimantė; Ubartė, Ieva; Raslanas, Saulius; Radvilė, Eglė; Kaklauskaitė, Ulijona; Kaklauskienė, Loreta. Emotions analysis in public spaces for urban planning // Land usepolicy. Oxon : Elsevier Ltd. ISSN 0264-8377. 2021, vol. 107, art. no. 105458, p. 1-28. DOI:10.1016/j.landusepol.2021.105458. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 004,T002,S 003] [Citav. rod.: 5,398 (2020, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,125]
 • Kaklauskas, Artūras; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Lepkova, Natalija; Raslanas, Saulius; Daukšys, Kęstutis; Vetlovienė, Ingrida; Ubartė, Ieva. Sustainable construction investment, real estate development, and Covid-19: Areview of literature in the field // Sustainability: Special Issue Sustainable Construction Investments - Technical and Organizational Implications. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2021, vol. 13, iss. 13, art. no. 7420, p. 1-42. DOI: 10.3390/su13137420. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: S 003,T 002] [Citav. rod.: 3,251 (2020, InCites JCR SCIE); Citav. rod.: 3,251 (2020, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,142]
 • Shakeri, Hedieh; Khalilzadeh, Mohammad; Raslanas, Saulius; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. What do projectmanagers need to know to succeed in face-to-face communication? // Economic research-Ekonomska istraživanja.Abingdon : Routledge-Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. eISSN 1848-9664. 2021, vol. 34, iss. 1, p. 1094-1120.DOI: 10.1080/1331677X.2020.1819851. [DOAJ; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [M.kr.: T 002,S 003] [Citav. rod.: 3,034 (2020, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,250]
 • Kaklauskas, Artūras; Abraham, Ajith; Dzemyda, Gintautas; Raslanas, Saulius; Seniut, Mark; Ubartė, Ieva; Kurasova, Olga; Binkytė-Vėlienė, Arūnė; Čerkauskas, Justas. Emotional, affective and biometrical states analytics of a built environment // Engineering applications of artificial intelligence. Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 0952-1976. eISSN 1873-6769. 2020, vol. 91, art. no. 103621, p. 1-25. DOI: 10.1016/j.engappai.2020.103621. [PubMed; Scopus; Gale's Academic OneFile; Social Sciences Citation Index (Web of Science); INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: S 003,T 007,T 002] [Citav. rod.: 4,201 (2019, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,111].

 

 

 • Hashemkhani Zolfani, Sarfaraz; Ecer, Fatih; Pamučar, Dragan; Raslanas, Saulius. Neighborhood selection for a newcomer via a novel BWM-based revised MAIRCA integrated model: a case from the Coquimbo-La Serena conurbation, Chile // International journal of strategic property management. Vilnius : VGTU Press. ISSN 1648-715X. eISSN 1648-9179. 2020, vol. 24, iss. 2, p. 102-118. DOI: 10.3846/ijspm.2020.11543. [DOAJ; Scopus; ProQuest Central; Social Sciences Citation Index (Web of Science); INSPEC; Business Source Complete; ICONDA] [M.kr.: S 003,T 004,T 003] [Citav. rod.: 1,639 (2019, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,250].

 

 

 • Zavadskas, E. K.; Raslanas, S.; Kaklauskas, A. 2008.   Evaluation of building retrofit projects, in The 9th international conference Modern building materials, structures and techniques Vol 3: 438–441. ISBN 978-9955-28-198-6.
 • Zavadskas, E. K.; Kaklauskas, A; Raslanas, S; Galininė, B. 2008. Web-based intelligent DSS for real estate, International Journal of Environment and Pollution 35(2/3/4): 250–264.
 • Raslanas, S.;   Kaklauskas, A. 2007. Quality of Life in Built Environment and geographical Analysis Method for the Retrofit of Houses in Urban Neighbourhoods: The BRITA in PuBs Case, in The International Conference "Economy, Valuation and Management of Real Estate and Natural Resources" : Proceedings, April 18-20, 2007, Minsk, Belarus: 23-35.
 • Zavadskas, E. K., Raslanas, S, Kaklauskas, A; 2008. The Selection of Effective Retrofit Scenarios for Panel Houses in Urban Neighborhoods Based on Expected Energy Savings and Increase in Market Value: The Vilnius Case, Energy and Buildings 40(4): 573–587.
 • Zavadskas,  E. K; Kaklauskas, A; Raslanas, S; Krutinis, M; Gulbinas, A. 2007. Modelling and Simulation of Real Estate Sector: the Case for Lithuania in “The 1st International and Interdisciplinary Scientific Conference on Merging Physical Sciences, the Humanities and Social Sciences“: abstracts, May 18-19, 2007, Kaunas, Lithuania
 • Kaklauskas, A; Zavadskas, E. K.; Raslanas, S, Ginevicius, R; Komka, A; and Malinauskas, P. 2006. Selection of Low-E windows in the retrofit of public buildings by applying multiple criteria method COPRAS: A Lithuanian case, Energy and Buildings 38(5): 454–462.
 • Raslanas, S.; Tupėnaitė, L.; Šteinbergas, T. Research on the prices of flats in the South East London and Vilnius. In­ter­na­tio­nal Jour­nal of Stra­te­gic Pro­per­ty Ma­na­ge­ment, ISSN 1648-715, Vol 10, No 1. Vilnius: Technika, 2006, p. 51–63.
 • Raslanas, S. Nekilnojamojo turto agento veiklos valstybinio reguliavimo aspektai. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas, ISSN 1392-8619, XI t., Nr. 3. Vilnius: Technika, 2005, p. 206–211.
 • Raslanas, S.; Tupėnaitė, L.  Individualių namų vertinimo ypatumai, taikant lyginamosios vertės metodą. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas, ISSN 1392-8619, XI t., Nr. 4. Vilnius: Technika, 2005, p. 233–241.
 • S. Raslanas. Įkeičiamo nekilnojamojo turto vertinimo ypatumai // Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. XI tomas, Nr. 2, Vilnius: Technika 2005, p.123–133.
 • E. K. Zavadskas, A. Kaklauskas, S. Raslanas. Knowledge management system for real estate // The 10th International Colloquium "Planning Instruments in Projectmanagement", Leipzig:  May 19 –21, 2005, p. 29–32.
 • A. Kaklauskas, E. K. Zavadskas, S. Raslanas. Decision support systems in Lithuania // Computer modeling and new technologies. Vol 8, No. 2, Riga, Transport and telecommunication institute, 2004, p. 26–32.
 • A. Kaklauskas, E. K. Zavadskas, S. Raslanas. Multivariant design and multiple criteria analysis of building refurbishments // Energy and Buildings, Vol 37, No. 4, 2005, p. 361–372.
 • S. Raslanas. Vilniaus miesto daugiaaukščio būsto kainų tyrimai // Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. X tomas, Nr. 4, Vilnius: Technika 2004, p.167–174.
 • S. Raslanas. Žemės vertės mokestis - Lietuvos nekilnojamojo turto mokesčių sistemos reformavimo alternatyva. Verslas: teorija ir praktika, Vol 4, No. 4, Vilnius, 2004, p. 175–182.
 • E. K. Zavadskas, A. Kaklauskas, S. Raslanas. Evaluation of investments into housing renovation // In­ter­na­tio­nal Jour­nal of Stra­te­gic Pro­per­ty Ma­na­ge­ment. Vol 8, No. 3, Vilnius, Technika, 2004, p. 177–190.
 • E. K. Zavadskas, A. Kaklauskas, S. Raslanas. The market value criterion to evaluate the refurbishment of multistory apartment buildings//The 8th International Conference “Modern building materials, structures and techniques”, Vilnius: Sapnų sala. May 19–21, 2004, p. 309–320.
 • E. K. Zavadskas, A. Kaklauskas, S. Raslanas, A. Gulbinas. Multiple Criteria Decision Support Web-Based System for Building Refurbishment//The 6th International Conference “Energy for buildings”, Vilnius: Technika. October 7–8, 2004, p. 284–292.
 • E. K. Zavadskas, A. Kaklauskas, S. Raslanas. Renovation of Multistorey Apartment Buildings from the Aspect of Real Estate Market Value//The 6th International Conference “Energy for buildings”, Vilnius: Technika. October 7–8, 2004, p. 375–385.
 • E. K. Zavadskas, A. Kaklauskas, S. Raslanas, M. Krutinis. Daugiakriterinės nekilnojamojo turto elektroninės prekybos sistemos taikymo ypatumai//Journal of civil engineering and management. 10 t. Suppl 1 Vilnius: Technika. 2004, p. 71–78.
 • E. K. Zavadskas, A. Kaklauskas, S. Raslanas.  Land taxation and sustainable urban development//33e Symposium International FESF Strabourg “Recent Developments in Environmental Protection”, Social Strategies, Vol 40, Bern...  Peter Lang. 2005, p. 129–146.
 • S. Raslanas. Nekilnojamojo turto vertinimo draudimo atveju problematika//Nauja statyba Nr. 6 (10), Vilnius: UAB “Leidybos praktika”. 2003, p. 24–28.
 • E. K. Zavadskas, A. Kaklauskas, P. Vainiūnas, J. Šaparauskas, S. Raslanas, M. Gikys. A Multiple Criteria Decision Support Web-Based System for Sustainable Urban Development. Proceedings of the 20th International Symposium on Automation and Robotics in Construction. Eindhoven, the Netherlands, September 21–24, 2003. CIP-DATA, p. 295–300.
 • E. K. Zavadskas, A. Kaklauskas, S. Raslanas. Анализ общего состояния, моделирование и прогноз развития сектора недвижимости в Литве, Недвижимость экономика управление. ACB, 3–4/2002, стр. 76–80.
 • S. Raslanas. Draudžiamo nekilnojamojo turto vertinimo problematika//Journal of civil engineering and management. VIII t. Suppl 2. Vilnius: Technika. 2002, p. 91–95.
 • A. Kaklauskas, E. K. Zavadskas, M. Gikys, S. Raslanas. Efficiency increase of distance learning by applying on-line intelligence computer learning systems // Research workshop book. Hildesheim: European distance education network. 2002, p. 124 – 128.
 • S. Raslanas. Analysis of concepts and definitions of the market value of real estate property // Property management. Vol. 5, Nr. 2., Vilnius, Technika, 2001, p. 99–108.
 • E. K. Zavadskas, A. Kaklauskas, S. Raslanas, V. Malienė. Die Anwendung der mehrkriteriellen Methode bei der Bewertung von Erholungsgrundstuecken // Statyba. VII t. Nr. 4. Vilnius: Technika. 2001, p. 327–333.
 • E. K. Zavadskas, A. Kaklauskas, C. Raslanas. Lietuvos nekilnojamojo turto sektoriaus analizė, modeliavimas ir prognozės//2-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos “Pereinamojo laikotarpio vertinimo problemos”, informacinė medžiaga, CD, Minskas, 2001 balandžio 4 d. (rusų k.).
 • S. Raslanas. Studijos Vilniaus Gedimino technikos universitete// “Turto ir verslo vertinimo aktualijos Lietuvai integruojantis į tarptautines rinkas”, Vilnius, 2000, p. 26–30.
 • E.K. Zavadskas, A. Kaklauskas, S. Raslanas, M. Krūtinis, V. Malienė. Daugiakriterinė nekilnojamojo turto elektroninės prekybos sistema. http://www.infobalt.lt .Vilnius, 2000.
 • E.K. Zavadskas, A. Kaklauskas, S. Raslanas, M. Krūtinis, V. Malienė. Property e-business system./Joint meeting of CIB working commissions. Department of construction management & engineering the university of Reading, UK, 2000, p. 56–58.
 • E.K. Zavadskas, A. Kaklauskas, S. Raslanas, M. Krūtinis. A multiple criteria property e-business system//Meeting of the European working group “Multicriteria AIDS for decisions”/Vilnius, 2000, p. 21–24.
 • S. Raslanas. Analysis of property valuation methodology of the Republik of Lithuania//Property management. Vol. 4, Nr. 1., Vilnius, Technika, 2000, p. 45–50.
 • S. Raslanas. Nekilnojamojo turto vertinimo problemos Lietuvoje//Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. VI tomas, Nr. 1, 2000, p. 53–63.
 • V. Malienė, E.K. Zavadskas, A. Kaklauskas, S. Raslanas. Nekilnojamojo turto vertinimas daugiakriteriniu metodu. Statyba, V tomas, Nr. 4, Vilnius, 1999, p. 272–285.
 • P. Gaučas, S. Raslanas. Nusidėvėjimo įtaka pastato vertei// Statyba ir architektūra. Konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas “Technologija” 1998 p. 153–158.
 • F. Peldschus, S. Raslanas. The use of a system of criteria in real estate assessment in Germany// Property valuation and investment in central and eastern Europe during the transition to the free-market economy, Vilnius "Technika" 1997, p. 218–224.
Atgal