Atgal

Ekspertizė 01

Teismas: Vilniaus apygardos teismas, civilinė byla Nr. 2-1547-39/2007.

Ekspertizės objektas: neįrengtų pastogės patalpų rinkos vertės nustatymas, šių palėpių plotų apskaičiavimas bei stogo kapitalinio remonto išlaidų nustatymas 1998 m. ir ekspertizės atlikimo metu galiojančiomis kainomis.

Ekspertizės atlikimo data: 2008 03 06

Ekspertizės klausimai:

  1. Kokia yra neįrengtų pastogės patalpų 1X-X ir 1X-C, esančių Vilniaus m. Barboros Radvilaitės g. X/Šiltadaržio g. X, unikalus Nr. 1094-0034-XXXX, korpuse 3 A2p, rinkos vertė?
  2. Kuriuos pastogės patalpų 1X-X ir 1X-X, esančių Vilniaus m. Barboros Radvilaitės g. X/Šiltadaržio g. X, unikalus Nr. 1094-0034-XXXX, korpuse 3A2p, plotus – ar nustatytus 2004-04-26, ar nustatytus 2004-05-19, reikia naudoti apskaičiuojant šių pastogės patalpų rinkos vertes ir bendraturčiams mokėtinas kompensacijas pinigais pastogės patalpų 1X-X ir 1X-X atsidalinimo atveju?
  3. Kokios buvo/yra stogo virš buto, esančio B. Radvilaitės g. X/X-1X, Vilniuje, kapitalinio remonto išlaidos 1998 m. kainomis ir šiuo metu galiojančiomis kainomis?
  4. Kokios bus stogo virš buto, esančio B. Radvilaitės g. X/X-1X, Vilnius, kapitalinio remonto išlaidos?

Komentaras: ekspertizės akte atliktas neįrengtų pastogės patalpų 1X-X ir 1X-C, esančių Vilniaus m. Barboros Radvilaitės g. X/Šiltadaržio g. X, rinkos vertės nustatymas 2008 m. sausio mėn. 17 d., prieš tai atlikus jų plotų apskaičiavimus, remiantis STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“ ir STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“. Stogo virš buto, esančio B. Radvilaitės g. X/X-1X, Vilniuje, kapitalinio remonto išlaidų nustatymas 1998 m. ir ekspertizės atlikimo metu galiojančiomis kainomis atliktas taikant UAB “Sistela” programinį kompleksą Sąmata.


Atgal