Atgal

Tyrimas 3

Užsakovas: AB Turto bankas, juridinio asmens kodas 112021042

Teismas: Lietuvos apeliacinis teismas, civilinė byla Nr. 2A-17/2006

Tyrimų objektas: Atsiliepimai apie:

1. 2004 m. gegužės mėn. 26 d. ekspertizės aktą, parengtą UAB „XXXXX“ turto vertintojo, X. XXXXXXXXX.

2. 2005 m. lapkričio mėn. 24 d. turto vertinimo ataskaitą (ekspertizės aktą), parengtą UAB „XXXXXXX“ turto vertintojo, X. XXXXXXXXX.

3. 2006 m. spalio mėn. 6 d. turto ekspertizės aktą (įvertinimo ataskaita Nr. 06-09-III-XXX), parengtą UAB "XXXXXXXXXXX" turto vertintojo, V. XXXXXXXXXX.

Tyrimų atlikimo data: 2007 01 11

Komentaras: Atsiliepimuose nurodytos ekspertizės aktuose padarytos klaidos, kurios neleido vertintojams teisingai ir pagrįstai nustatyti pastato-sandėlio (unikalus Nr. 2395-0000-XXXX), adresu: Neringos sav., Neringos m., L. Rėzos g. XX bei  sandėlio (unikalus Nr. 2399-0000-XXXX) ir jo priklausinio, kiemo statinio (kiemo aikštelė, unikalus Nr. 2389-0000-XXXX), esančių adresu Neringos sav., Neringos m., Nidos-Smiltynės pl. XX.  rinkos ir likvidacines vertes vertinimo datomis. Taip pat užsakovui pateiktas ekspertizių aktų palyginimas ir preliminari išvada apie sandėlių vertes. Atgal