Atgal

Tyrimas 9

Užsakovas: Advokatų profesinė bendrija NORDIA BAUBLYS & PARTNERS

Teismas: Klaipėdos apygardos administracinis teismas

Tyrimų objektas: Nekilnojamojo turto rinkos vertės sumažėjimo nustatymas dėl gretimame sklype atliktų statinių rekonstrukcijos, viršijus  leistinus užstatymo tankį ir intensyvumą.

Tyrimų atlikimo data: 2008 12 08

Klausimas: Ar aukščiau išdėstytos aplinkybės (sklype vykdomos detaliojo plano sprendinius pažeidžiančios statybos, kurių metu vietoj rekonstruojamo pastato yra statomi aukštesni, visiškai nauji keli statiniai, besiskiriantys savo išdėstymu sklype lyginant su ankstesniu pastatu ir nesilaikant statinių statybos linijos sklypo ribų ar gatvių atžvilgiu) turi įtakos gretimo sklypo ir/ar ant jo esančių statinių rinkos vertei?

Komentaras: Analizėje atskleista, kokią įtaką žemės sklypo rinkos vertės sumažėjimui turi gretimo sklypo leistinų užstatymo rodiklių, numatytų bendruosiuose ir detaliuosiuose planuose, t.y. užstatymo tankio ir intensyvumo, viršijimas. Taip pat atskirai panagrinėta kaip šių planavimo nuostatų nesilaikymas sumažina gretimuose sklypuose esančių pastatų rinkos vertes. Atgal