Atgal

Tyrimas 6

Užsakovas: Savininkas S. PXXXXXXXXXX, a.k. 4401002XXXX

Teismas: Vilniaus m. 1-as apylinkės teismas

Tyrimų objektas: Namo, esančio Medžiotojų g. X, Vilniuje, eksploatacinių defektų pašalinimo paprasto remonto išlaidų nustatymas užsakovo pageidavimu teisminiam ginčui  su giminaičiais spręsti.

Tyrimų atlikimo data: 2008 09 19

Komentaras: Namo eksploatacinių defektų, atsiradusių dėl giminaičių atliktos savavališkos anstato statybos, pašalinimo paprasto remonto išlaidos apskaičiuotos taikant UAB “Sistela” informacinį programinį kompleksą Sąmata.

Atgal