Atgal

Tyrimas 5

Užsakovas: UAB „PANEVĖŽIO BALSAS“ įm. k. 147815977

Teismas: Panevėžio apygardos teismas, civilinė byla Nr. 2-390-544-2007

Tyrimų objektas: Administracinių patalpų (unikalus Nr.: 4400-0320-7132:XXXX, bendras plotas 4,51 m², unikalus Nr.: 4400-0320-7187:XXXX, bendras plotas 31,78 m², unikalus Nr.: 4400-0320-7200:XXXX, bendras plotas 211,16 m², esančių Savanorių a. XX, Panevėžyje, retrospektyvus rinkos vertės nustatymas 2005-02-09 ir 2006-01-31.

Tyrimų atlikimo data: 2007 11 12

Komentaras: atliktas administracinių patalpų retrospektyvus rinkos vertės nustatymas 2005-02-09 ir 2006-01-31 d., siekiant nustatyti ar akcininkų susirinkimo (2004 m. gruodžio 21 d.) nustatyta turto pardavimo kaina buvo teisinga. Atgal